Cukrovka - Planet Ayurveda

Cukrovka alebo diabetes mellitus je zatiaľ nevyliečiteľné, avšak zvládnuteľné ochorenie. Prejavom cukrovky je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia) a zvyčajne aj v moči. Za normálnych okolností býva hladina cukru v krvi udržiavaná vo veľmi úzkom rozmedzí 3,5 až 6,9 mmol/l (merná jednotka milimol na liter).

Rozhodujúcou mierou sa na reguláciu množstva cukru v krvi podieľa hormón inzulín. Pomáha bunkám v tele cukor získavať z krvi, aby ho mohli využiť ako zdroj energie. Inzulín tvorí beta-bunky v pankrease. Odtiaľ sa vylučuje do krvi a potom sa viaže na inzulínové receptory, ktoré sú uložené najmä na povrchu pečeňových, svalových a tukových buniek.

Až po naviazaní inzulínu na receptor môže cukor vstúpiť do cieľovej bunky. Až potom môže bunka premeniť cukor (glukózu) z krvi na energiu, ktorú telo využije k metabolickým pochodom, tvorbe tepla či k pohybu. Medzi jedlami pankreas vylučuje do krvi malé, tzv. bazálne, množstvo inzulínu. Po jedle sa výrazne zvyšuje hladina cukru v krvi a súčasne s ňou sa zvyšuje aj vylučované množstvo inzulínu. Tak sa všetok cukor dostane do buniek a je využitý ako zdroj energie alebo uložený do zásoby. Akonáhle inzulín splní svoju úlohu, je rozložený.

Príčiny ochorenia

Príčinou každého typu cukrovky je nedostatočné pôsobenie hormónu inzulínu na receptoroch cieľových buniek. Tým sa zníži transport cukru do buniek, ktoré tak trpia nedostatkom energie. Následkom toho sa zvyšuje uvoľňovanie cukru z pečene. V pečeni cukor (glukóza) vzniká buď novotvorbou, alebo štiepením zásobné látky glykogénu.

Tak hladina cukru v krvi paradoxne ešte viac stúpne. Keď vzrastie množstvo cukru v krvi nad určitú hranicu, tzv. obličkový prah, cukor odchádza močom a strháva so sebou vodu. Krv sa zahustí, a tým sa koncentrácia cukru opäť zvýši. Vzniká bludný kruh.

U osôb s genetickou predispozíciou dochádza k reakcii buniek, ktoré za normálnych podmienok ničí len cudzorodé a zmenené bunky, proti normálnym beta-bunkám vlastné pankreasu. Tento proces býva označovaný ako autoimunitné zápal.

Rozvoju autoimunitného zápalu často predchádza vírusová infekcia. Cukrovka sa u chorého prejaví až, keď je zničené asi 90% percent buniek produkujúcich inzulín. Rýchlosť zániku týchto buniek býva rôzna. Veľmi prudko tento proces prebieha v detstve a dospievaní. Pre dospelých je typický skôr pomalý priebeh. K manifestácii ochorenia dôjde spravidla po väčšej fyzickej, eventuálne psychickej záťaži.

Rozlišujeme dva typy cukrovky

CUKROVKA 1. TYPU

Cukrovka 1. typu sa vyznačuje absolútnym nedostatkom inzulínu v tele. Tento typ cukrovky začína obvykle v detstve či dospievaní. V niektorých prípadoch je možný aj neskorý vznik tohto ochorenia po tridsiatom roku veku, potom ho označujeme ako LADA (latent autoimmune diabetes in adults), teda pomaly prebiehajúca cukrovka dospelých.

CUKROVKA 2. TYPU

Cukrovka 2. typu sa vyvíja z rezistencie na inzulín - pankreas inzulín vylučuje, ale telesné bunky naň dostatočne nezodpovedajú. Najbežnejšou príčinou cukrovky 2. typu je obezita.

Príznaky cukrovkyEarly Signs and Symptoms of Diabetes: How To Tell if You Have It

Medzi klasické prejavy cukrovky patrí

  • smäd
  • časté močenie aj počas noci
  • chudnutie pri normálnej chuti do jedla
  • únava
  • prechodné poruchy zrakovej ostrosti
  • náchylnosť na infekcie
  • strata citlivosti kože

Ako spoznať cukrovku?

U detí a dospievajúcich môže byť začiatok ochorenia náhly a niekedy dosť dramatický, spojený s váhovým úbytkom, veľkým smädom, častým močením. Počiatok choroby môže byť sprevádzaný takisto nechutenstvom alebo naopak nadmerným príjmom potravy.

Ak nie je stav včas rozpoznaný, môže vyvrcholiť vracaním, bolesťami brucha až bezvedomím. Rozvíjajú sa totiž akútne komplikácie cukrovky odborne nazývané hyperglykemická (hladina cukru v krvi je vysoká) a ketoacidotická (v krvi sú prítomné ketolátky) kóma.

Pri vzniku hyperglykemicke aj ketoacidotickej kómy sa situácia môže vyvinúť nasledovne: inzulín v tele chýba, cukor nemôže vstupovať do buniek, bunky nemôžu premeniť cukor na energiu a trpí jej nedostatkom. Preto začnú používať ako zdroj energie tuky. Pri spaľovaní tukov vznikajú a dostávajú sa do krvi tzv. ketolátky, ktoré okysľujú vnútorné prostredie tela.

Tým sa zvýši v krvi množstvo určitých minerálov, ktoré vystupujú z buniek ako reakcia na zvýšenie hladiny cukru v krvi a prítomnosť ketónov. Cukor pri prekročení určitej koncentrácie odchádza obličkami do moču, strháva so sebou vodu a minerály. Do moču odchádzajú aj ketolátky (acetón).

Nadmerným vylučovaním vody obličkami dochádza k nežiaducemu "zahusteniu" vnútorného prostredia a následne aj k nepriaznivým zmenám pomeru jednotlivých minerálnych látok a celý rozvrat vnútorného prostredia sa stále prehlbuje.

V dôsledku popísaného stavu pacient pociťuje nasledovné príznaky: slabosť, malátnosť, únavu, smäd, často močom, nevoľnosť, nechutenstvo, vracanie, bolesti brucha. Koža chorého je suchá a teplá, sliznice sú oschnuté.

Z dychu postihnutého je cítiť acetón, ktorý vzniká z vyššie spomenutých ketolátok. Keď nie je chorý neodkladne liečený, končí kóma čoskoro bezvedomím a smrťou. Stav sa vyvíja počas hodín a dní. Bunky produkujúce inzulín sú zničené, preto ho musíme po celý ďalší život pacienta dodávať do tela injekčne. Diétne a režimové opatrenia sú samozrejme nevyhnutné. Ďalšou komplikáciou, ktorá v prípade dlhodobo zvýšenej glykémie môže nastať, je okrem iného aj takzvaná diabetická neuropatia. Tá môže pre zmenu viesť aj k vzniku syndrómu diabetickej nohy.

Ak je liečba inzulínom zahájená včas, kým má chorý ešte zachovanú vlastnú sekréciu inzulínu, je možné spomaliť zánik beta-buniek. Predĺženie obdobia, kedy má pacient vlastnú zostatkovú sekréciu inzulínu, je výhodné.

Kompenzácia cukrovky býva v tomto prípade ľahšie, než keď pankreas už nie je schopný žiadny inzulín produkovať. Chorý má šancu zžiť sa s ochorením a naučiť sa zvládať s prehľadom diétne a režimové opatrenia, aplikáciu inzulínu i selfmonitoring.

Liečba cukrovky

Pacienti s diabetom mellitus tvoria veľkú časť pacientov v ordináciách praktických lekárov. Väčšina chorých je dnes diagnostikovaná práve praktickými lekármi, a to často náhodne. Praktický lekár by mal sledovať a liečiť nekomplikovaných diabetikov 2. typu a koordinovať starostlivosDiabetes: Symptoms, treatment, and early diagnosisť o nich s ostatnými špecialistami. Komplikovanejšie chorých a diabetikov 1. typu by mal odoslať k dispenzarizácii na odborné pracovisko. Súčasťou dispenzarizácie je potom aj liečba pridružených ochorení a očkovania diabetikov. U seniorov nemožno opomenúť ani vplyvy psychosociálne, vplyv rodiny a opatrujúcich osôb.

Cukrovka a diéta

Bezpochyby tou najdôležitejšou súčasťou liečby je diéta. Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť, hoci sa tak nazýva, v pravom zmysle vlastne o diétu až tak úplne nejde. Strava diabetika by mala byť v prvom rade racionálna, ale to isté by sa v skutočnosti malo týkať aj každého z nás. Mal by obmedziť takzvané priame cukry (teda nesladiť, vyhýbať sa čokoládam, tortám, zákuskom a pod.), pivo a alkohol všeobecne, jesť čo najmenej vyprážaných jedál a namiesto bieleho pečiva voliť radšej pečivo celozrnné. Zároveň by sa rozhodne nemal prejedať. Lekári odporúčajú radšej jesť častejšie, ale zato v menších dávkach.

Prakticky neexistuje farmakologická liečba, ktorú by pacient nemohol "prejesť". Podľa situácie volíme diéty so zníženým obsahom sacharidov alebo redukčné.

Aby plnila diéta svoje účely, je potrebné ju podporiť zdravým pohybom. Veľmi dôležité je preto mať pravidelnú aeróbnú fyzickú aktivitu (rýchla chôdza, rotoped, beh), a to minimálne 5-krát týždenne 30-40 minút, optimálne 7-krát týždenne 30-40 minút. Efekt je ale neprahový a každá pravidelná, aj menšia a menej častá aeróbna fyzická aktivita, má pozitívny efekt.

Voľne dostupné vitamíny a minerály pre cukrovkárov

Škoricový extrakt - obsahuje CinnamonRich patentovanú formu škorice, ktoré je ideálne pre pre-diabetikov a diabetikov 2. typu. Pridaním tohoto vzorca do svojho denného režimu môže pomôcť zvýšiť citlivosť na inzulín a to najmä v prípadoch diabetu 2. typu a to môže pomôcť znížiť zdravotné riziká súvisiace s diabetom, vrátane kardiovaskulárnych ochorení.

Diabetex Multivitamín s minerálmi - obsahuje základné výživové zložky dôležité pre všetky stupne pre-diabetického stavu a diabetu. Dodáva chýbajúce živiny špeciálne pre diabetikov. Relatívne dobrá správa je, že diabetes 2. typu je možné v mnohých prípadoch ovládať alebo dokonca zvrátiť dlhodobý stav pomocou správnej výživy a životným štýlom. Je výbornou podporou aj pri liečbe cukrovky. Tento vzorec obsahuje tiež niekoľko antioxidantov pre zníženie oxidačného stresu spojeného s cukrovkou.

Diabetex PGX s morušou - obsahuje PGX (PolyGlycopleX®), unikátna zmes vo vode rozpustnej vlákniny, vedecky dokázaná, bezpečná a efektívna normalizácia hladiny cukru v krvi, znižuje chuť do jedla, podporuje chudnutie a • podporuje zdravú hladinu cholesterolu • extrakt z listov moruše pomáha vyrovnávať hladinu cukru v krvi odďaľovaním metabolizmu uhľohydrátov • PGX je nový komplex rastlinných vláknin, ktoré pomáhajú udržiavať hladinu cukru v krvi a podporujú chudnutie • stravovacie návyky a iné faktory môžu spôsobiť to, že hladina cukru v krvi môže stúpať a klesať, čo spôsobuje hlad a spôsobuje dlhodobé problémy s reguláciou krvného cukru.

Chróm s GTF - je kľúčový minerál pre využitie inzulínu v ľudskom organizme a podieľa sa na tvorbe molekuly, ktorá sa označuje ako glukózový tolerančný faktor (GTF) a zlepšuje citlivosť inzulínu. GTF – chróm pomáha regulovať hladinu krvného cukru, prispieva k stabilite jednak pri vysokej a tiež pri nízkej hladine krvného cukru.

zdravi.euro.cz