BIOLIK

Naša spoločnosť bola založená v roku 1898 ako výrobca liekov na diagnostiku, prevenciu a liečbu infekčných chorôb rôznych etiológií.

Akciová spoločnosť BIOLIK sa počas svojej dlhej histórie stala jedným z najväčších výskumných a výrobných komplexov s výkonnou a modernou infraštruktúrou.

Veľkou výhodou podniku je zavedenie moderného farmakologického vývoja pre výrobu potrebných liekov na uspokojenie potrieb obyvateľstva.

Vďaka efektívnemu riadeniu a neustálemu zlepšovaniu farmaceutického systému kvality spoločnosť s istotou vyvíja a buduje solídne dlhodobé plány do budúcnosti.

SPOLOČNOSŤ JSC "BIOLIK" VYRÁBA ASI 40 LIEKOV PATRIACICH DO RÔZNYCH FARMAKOTERAPEUTICKÝCH SKUPÍN:

  • bakteriálne vakcíny
  • diagnostické lieky
  • Výživové doplnky
  • antirabies imunoglobulín
  • kozmetika
  • lieky
  • zdravotnícke prístroje

Vyvíja sa a registruje približne 20 výrobkov vrátane liekov, kozmetických výrobkov a doplnkov výživy. 

Spoločnosť zaviedla a neustále zdokonaľuje farmaceutický systém kvality v súlade so súčasnými požiadavkami SVP a normami ISO 9001, ISO 13485.

Hlavným postulátom politiky JSC "BIOLIK" je využitie všetkých príležitostí na dosiahnutie medzinárodných štandardov kvality výrobkov.

JSC "BIOLIK" má modernú vedeckú základňu, ktorá sa dynamicky vyvíja, a tím kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa odvážne a optimisticky pozerajú do budúcnosti, neustále zdokonaľujú svoj výskumný, výrobný a profesionálny potenciál, využívajúc pritom najmodernejšie vedecké poznatky vo výrobe.

Už viac ako 120 rokov naša spoločnosť pracuje účelne a čestne a plní svoje hlavné poslanie - prinášať ľuďom zdravie. Sme zodpovední za vysokú kvalitu našich výrobkov, našu históriu a bezchybnú povesť získanú počas rokov pôsobenia na farmaceutickom trhu.

Poslaním spoločnosti je starostlivosť o zdravie ľudí prostredníctvom prevencie a účinnej liečby najzložitejších chorôb, ako aj vývojom a výrobou moderných, vysokokvalitných, cenovo dostupných liekov, ktoré spĺňajú zdravotné požiadavky a očakávania spotrebiteľov.