HODNOTY, CIEĽ A POSLANIE
Spoločnosti slúžime viac ako 20 rokov a vyrábame výrobky s vysokou účinnosťou na zlepšenie životnej úrovne a zdravia spotrebiteľov v mnohých krajinách po celom svete. Vedieme jasne definované ciele, zásady a hodnoty. Snažíme sa vyrábať výrobky najvyššej kvality s najlepšími aplikačnými vlastnosťami. Budujeme dôveru vo vzťahy s partnermi, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme preskúmali ich potreby a snažíme sa zabezpečiť, aby boli úspešní.

KVALITA, PONUKA A ZODPOVEDNOSŤ
Svoju prácu hodnotíme tak, aby spĺňala prísne kritériá a vychádzala zo svetových štandardov kvality a noriem. Neustále zavádzame nové inovatívne výrobné technológie, neustále zlepšujeme naše znalosti a kvalifikáciu. Vyvíjame maximálne úsilie na udržanie úprimnosti a poctivosti v našich vzťahoch so zákazníkmi a partnermi. Vykonávame spoločensky zodpovedné činnosti v súlade so znením a duchom zákona.

PRIPOJTE SA NA OSOBU, ŠÍRKU VEREJNOSTI A PRÍRODY
Vytvárame a oceňujeme priateľské vzťahy medzi ľuďmi. Akceptujeme multikulturalizmus, úctivo a inteligentne sa oboznámime s zvykmi, tradíciami a kultúrou spotrebiteľov z rôznych prostredí a národností. Máme veľkú úctu k prírodnému prostrediu a neustále zavádzame inovatívne riešenia zamerané na jeho zlepšenie.