JSC "Tathimfarmpreparati"

 Akciová spoločnosť "Tathimfarmpreparati" bola založená v roku 2003 a jej činnosť je zameraná na výrobu základných farmaceutických výrobkov.