Mycology Research Laboratories - MRL bola bola založená v roku 1997 vo Veľkej Británii a vyvíja mykologické výrobky (hubárska výživa) a nemykologické výrobky ako potravinové doplnky alebo „funkčné potraviny“.

MRL využíva proprietárnu japonskú výrobnú technológiu na kultiváciu vybraných kmeňov rôznych húb v Kalifornii. Kmene boli vybrané pre svoju celkovú biologickú aktivitu a pre svoju stabilitu (čistotu). Kultivačný proces je v súlade s Kalifornským zákonom o organických potravinách z roku 1990.

Tieto výrobky na výživu z húb nie sú extrakty, ale namiesto toho obsahujú mycélium a primordiu (mladé ovocné ovocie) huby pestovanej v biomase na jedlom sterilnom (autoklávovanom substráte). Kultivačný proces zabezpečuje, že biomasa je bez kontaminácie inými hubami alebo baktériami a že ťažké kovy a pesticídy sú dva odlišné problémy.

Po kultivácii sa biomasa suší, práškuje a tabletuje podľa štandardov správnej výrobnej praxe (GMP).