Oro Verde - zelené zlato z Amazónie

Spoločnosť Oro Verde s r.o. sa venuje téme juhoamerických liečivých rastlín od roku 2000, kedy sa vrátil z dlhodobého pobytu v Južnej Amerike spoločník pán Miroslav Dorazil so zámerom, danej téme sa venovať.

Spoločnosť spolupracuje s poprednými českými a zahraničnými pracovisku ako napr. Mendelova univerzita v Brne, Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, VŠCHT v Prahe či Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové, medzi ďalšími potom Facultad de Farmacia Universidad Nacional Mayor San Marcos v Lime, Universidad Nacional Agraria La Molina v Lime alebo Universidad Estatal amazonica v Puyo (Ekvádor).

Zárukou vysokej erudovanosti a štandardu kvality po všetkých stránkach sú potom odborní garanti celého projektu, ktorými sú predovšetkým:

Elena Li Pereyra,

profesorka Farmaceutickej fakulty Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Lime, doktorka v odbore farmaceutických vied, magistra v odbore rastlinných liečivých zdrojov, magistra v odbore amazonských štúdií a magisterské štúdium v ​​odbore interkultúrnych štúdií.

Popri vlastnej pedagogickej a odbornej činnosti pravidelne publikuje výsledky svojej práce na medzinárodných kongresoch a konferenciách, je poradkyňou štátnych aj súkromných spoločností v Peru i v zahraničí (Francúzsko, Česká republika). V spolupráci so spoločnosťou Oro Verde s r.o. pripravuje realizáciu projektu pestovania liečivých rastlín na vlastných pozemkoch v oblasti Yarinacocha v peruánskej Amazónii.

Miroslav Dorazil,

odborný pracovník našej spoločnosti, externý vyučujúci Universidad Estatal Amazonica v Puyo (Pastaza), doktorand na Záhradnícke fakulte Mendelovej univerzity, magister v odbore prírodných vied, inžinier v odbore záhradníckeho inžinierstva a bakalár v odbore záhradníctvo.

Popri vlastnej pedagogickej práce čítajúce obdobie jedného semestra v roku sa zúčastňuje na vedeckých a výskumných aktivitách hostiteľskej univerzity, vykonáva vlastný terénny etnobotanická výskum zameraný na liečivé rastliny a perspektívne ovocné druhy ekvádorské Amazónie, svoje výsledky prezentuje na medzinárodných konferenciách, publikuje prevažne v lokálnych periodikách. V roku 2009 bol menovaný čestným občanom mesta Nuevo Chimbote za organizáciu I. medzinárodného kongresu El Perú y sus plantas medicinales, Apor y desarolo de la humanidad en su ambiente de cambios climaticos, roku 2011 sa podieľal na realizácii skript tropických ovocných druhov na ZF MENDELU, v roku 2012 bol pozvaný ako čestný hosť predniesť príspevok na VIII. Svetový kongres alternatívne, komplementárne a kvantovej medicíny, organizovaný v Lime.

Cesar Barriga Ruiz

profesor Lesnícke fakulty Universidad Nacional Agraria La Molina v Lime, lesnícky inžinier. Je pionierom v realizácii projektov trvalo udržateľného rozvoja dažďového pralesa a pestovanie liečivých rastlín. Výsledky svojej práce pravidelne prezentuje na národných i medzinárodných konferenciách. V spolupráci s domorodými indiánskymi komunitami realizuje svoje projekty pestovania liečivých rastlín v zmiešaných kultúrach v oblasti Iparia na rieke Ucayali v peruánskej Amazónii, čím prispieva nielen k obnove dažďového tropického lesa, ale aj k rozvoju Interkulturální vzťahov medzi domorodými komunitami a západnou civilizáciou.

Popri týchto nosných garantov spolupracujeme aj s lekármi zameranými na praktické aplikácie liečivých rastlín do liečebných protokolov. Medzi najvýznamnejšie patrí

Pavel Špatenka,

doktor v odbore všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odborný konzultant našej spoločnosti.

Roberto Inchasteguí Gonzáles,

doktor v odbore chirurgia na Lekárskej fakulte Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Lime, doktor v odbore dermatológie na Lekárskej fakulte Universidad Nacional Federico Villareal, riaditeľ Instituto de Medicina TRADICIONAL - IMET - ESSALUD v Iquitos.

Reinhardt Szimonisz,

doktor v odbore všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové, praktizujúci dlhé roky v Nemecku, so skúsenosťami mnohých zahraničných stáží a pobytov prevažne v tropických oblastiach tzv. tretieho sveta.

Christian Richter,

praktický lekár a homeopat v Ried in Innkreis (Rakúsko), zaoberajúca sa aplikáciou juhoamerických liečivých rastlín do liečebných protokolov svojich pacientov