ADM Protexin sa venuje výrobe inovatívnych produktov založených na výskume najvyššej kvality pre zvieratá a ľudí.
Sme presvedčení, že príroda je ideálnym zdrojom účinných riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti a že aplikovaný výskum a porozumenie môžu tieto riešenia využiť v prospech ľudí aj zvierat. Tiež vieme, že príliš veľa zušľachťovania prírodných prvkov môže znížiť ich účinnosť. Preto sú všetky výrobky, ktoré majú názov ADM Protexin, vyvíjané podľa našej hlavnej filozofie - rovnováha medzi vedou a prírodou.

V praxi to znamená, že prírodné liečebné a probiotické doplnky, ktoré vyrábame, sa intenzívne skúmajú z hľadiska bezpečnosti a účinnosti. Úzko spolupracujeme s poprednými univerzitami, nemocnicami a výskumnými centrami po celom svete na celom rade prebiehajúcich výskumných programov. Neustále sa snažíme zdokonaľovať naše výrobky, ale nikdy nekompromisne na ich prirodzenom základe.