SIA Euro B&V - je pobočkou taliansko-bieloruského spoločného podniku Belita & Viteks v Európskej únii. Spoločnosť organizuje dodanie a certifikáciu výrobkov tak, aby európski kupujúci dostali výrobok bez colných formalít, a tiež ho mohli voľne predávať bez obáv z kozmetickej certifikácie a kontroly kvality.

Spoločnosť je zodpovedná za certifikáciu výrobkov v Európskej únii. Všetky kozmetické výrobky sú v súlade s európskymi smernicami (nariadenie ES 1223/2009) vrátane oznámenia v systéme CPNP osobným číslom CPNP a súborom PIF.

Našu kozmetiku nájdete v Bielorusku, Lotyšsku, Estónsku, Litve, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, USA, Turecku, na Cypre, v Spojených arabských emirátoch, Izraeli, Iráne a ďalších krajinách. Portfólio obsahuje viac ako 1 500 kozmetiky.

To najlepšie z prírody v kombinácii s inovatívnymi technológiami dáva jednoznačne dobré výsledky.