OMEGA analyzator variability srdcovej frekvencie


Prístrojovo-programový komplex na monitorovanie zdravotného stavu - OMEGA Medicine. viac

Výrobca: Dynamika Kód produktu: VITAF00004 Doprava a platba

4 200 €

ks

Prístrojovo-programový komplex na monitorovanie zdravotného stavu - OMEGA Medicine. viac

Výrobca: Dynamika Kód produktu: VITAF00004 Doprava a platba

Prístrojom pre analýzu variability srdcovej frekvencie "Omega Medicine" môže lekár rýchlo, presne a komplexne sledovať stav pacienta, prognózovať jeho zmeny a zistiť účinnosť liečby pomocou nasledovných diagnostických postupov:

 • Záznam EKG s monitorovaním ukazovateľov funkčného stavu v reálnom čase.
 • Screening diagnostika funkčného stavu pacienta.
 • Dynamické pozorovanie zmien ukazovateľov funkčného stavu – „kalendár a hodiny zdravia“.
 • 24 hod. prognóza psycho-fyzických aktivít v režime „biologické hodiny“.
 • Vyhodnotenie stavu kardiovaskulárnej sústavy a neurohormonálnej regulácie porovnaním „zlatého rezu“ a aktuálnych parametrov EKG.
 • Zhodnotenie ukazovateľov vegetatívnej regulácie metódami štatistickej, časovej a spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie.
 • Zhodnotenie ukazovateľov centrálnej regulácie a stavu endokrinného systému metódou neurodynamickej analýzy biologických rytmov organizmu.
 • Vyhodnotenie psycho-fyzického stavu pacienta metódou fázovej analýzy a mapovanie biorytmov mozgu.
 • Posúdenie stupňa harmonizácie biorytmov tela a určenie informačného ukazovateľa stupňa imunity pomocou fraktálnej analýzy.
 • Stanovenie biologického veku pacienta.
 • Posúdenie úrovne samoregulácie v režime biofeedbacku.
 • Automatické meranie parametrov PQRST s možnosťou ručnej korekcie.
 • Vytvorenie komplexnej lekárskej správy podľa výsledkov počítačovej analýzy.
 • Dokumentácia a tlač výsledkov vyšetrenia.
 • Vytvorenie elektronickej karty pacienta s možnosťou exportu, importu a archivácie dát.

Normované hodnoty ukazovateľov funkčného stavu pre vybraný záznam.

 • А – úroveň adaptácie srdcovo-cievnej sústavy
 • B – ukazovateľ vegetatívnej regulácie
 • С – ukazovateľ centrálnej regulácie
 • D – ukazovateľ psycho – emocionálneho stavu   
 • Health – integrálny ukazovateľ funkčného stavu

Diagnostický systém OMEGA-M obsahuje:

 • modul registrácie EKG s USB-interface "Dynamika"
 • kardiografické elektródy
 • inštalačný software pre počítač.

Program OMEGA Medicine obsahuje aj programy LOTOS a ONYX s návodom v slovenčine. Práca s prístrojom vyžaduje lekárske vzdelanie. Vzhľadom na rozsah možností použitia je na vyžiadanie možná aj osobná prezentácia zariadenia v priestoroch našej spoločnosti.