Stres a napätie - Planet Ayurveda

Dnešná doba prináša množstvo spôsobov ako eliminovať dôsledky zlého životného štýlu alebo dlhodobého stresu. Neexistuje však ani jeden vonkajší nástroj, ktorý by nám zabezpečil jeho čiastočnú alebo úplnú elimináciu. Všetky opatrenia a zmeny vedúce k zlepšeniu vychádzajú z vnútra a prejavujú sa úpravami životného štýlu, premenou pracovného prostredia alebo medziľudských vzťahov.

Nasledovný zoznam popisuje niektoré spôsoby ako stresu predísť alebo ho eliminovať

  • poznanie zdroja stresu - základný predpoklad jeho eliminácie - pomôže jednoduché pozorovanie životnej situácie, pri ktorej sa pocity vyskytujú 
  • extrémne pripútanie sa k životnému štýlu, k záväzkom, ktoré z neho vyplývajú a potreba 100% kontroly nad všetkým okolo, nás neúmerne zaťažuje a odoberá energiu 
  • určenie životných priorít zjednoduší životné postoje, celkovo zlepší organizáciu úloh v zamestnaní alebo v osobnom živote 
  • problémy treba riešiť vtedy keď vzniknú, riešenie neodkladať a nenechať ťažkosti prerásť do ťažko riešiteľných stavov 
  • koncentrácia na jeden cieľ zabezpečí primeranú šancu na úspech, zabráni podceňovaniu problémov pri jeho dosahovaní a eliminuje stresové situácie typu nestihnutie termínu alebo meškanie na stretnutie 
  • "pomaly ďalej zájdeš" platí v tomto prípade dvojnásobne, pri unáhlených a nepremyslených rozhodnutiach je stres prítomný takmer vždy 
  • eliminácia nepríjemných vecí, ktoré nie sú nevyhnutne spojené s existenciou ako aj vyhýbanie sa ľudom, ktorí stres prinášajú, zníži možnosť dlhodobých stresových situácií 
  • zdravý životný štýl, dostatok pohybu, dobrá strava a hlavne harmonické medziľudské vzťahy určite pomôžu k odstráneniu alebo aspoň k eliminácii stresu 
  • zlepšenie kvality spánku, ktorý má zásadný vplyv na priebeh, vnímanie a odbúranie stresových stavov. "Nekonečné" zaspávanie alebo samotná nespavosť spôsobuje stres bez žiadnych ďalších vonkajších vplyvov.

Na zmiernenie dôsledkov stresových stavov sú ideálne prípravky s účinnými látkami, ktoré zlepšujú prekrvenie (Ginko biloba), zlepšujú stav nervového systému (Lecitín), prípadne ich kombinácie.